Data dnes patří mezi nejdůležitější vlastnictví firem, a proto by jejich ochraně měla být věnována dostatečná pozornost. Zálohovat data dnes již nelze jenom tím, že si je jednou týdně nakopírujeme na přenosný disk do šuplíku. Nebezpečí pro ně totiž nepřichází pouze v podobě fyzického selhávání datových polí, ale je nutné počítat i s možností lidského selhání, softwarové chyby, útoku ransomwaru, hackerského napadení nebo třeba i neoprávněného zásahu státních složek.

Staré IT přísloví říká: "Lidé se dělí na ty, kteří zálohují a na ty, kteří o svá data teprve přijdou."

Vhodný zálohovací plán by měl počítat se všemi eventualitami a zároveň reflektovat povahu dat a finanční možnosti společnosti. Mezi nutné parametry zálohovacího plánu patři množství zálohovaných dat, jejich změna v čase a s tím související frekvence záloh (tzv: RPO: Recovery Point Objective), kapacita konektivity datových zdrojů a pak RTO (Recovery Time Objective), tedy za jak dlouho je potřeba data obnovit.

Zálohy lze provádět různými způsoby od prostého kopírování jednotlivých souborů až po vytváření blokových snapshostů celých filesystémů. Využít lze nástroje od dodavatelů daných úložišť a nebo nástroje třetích stran. Každý nástroj má své výhody a nevýhody a neexistuje jeden, který by uměl optimálně vyřešit všechny důvody, pro které zálohujeme. Správný zálohovací plán odráží nejenom skutečnost, že redundance dat není zálohování, ale také, že samotné zálohování může selhat. Data by měla být tedy na nejméně 3 oddělených místech:

  • samotné místo uložení s ochranou proti selhání (typicky RAID),
  • online záloha pro okamžitou obnovu,
  • offline záloha, umístěná v oddělené lokalitě, bez online možnosti jejího poškození.

Pro optimalizaci rychlosti zálohování a množství přenesených dat se využívají inkrementální (přírůstkové) a diferenciální (rozdílové) zálohy. Velmi často opomíjenou procedurou je testování záloh. V pravidelných intervalech by měla proběhnout obnova data v rámci zálohovacího řešení a tím ověřit, že všechna zálohovaná data jsou dostupná a validní, a že případná obnova neskončí chybou.

Na otázku jaký plán záloh zvolit není jednoznačná odpověď. Vždy je třeba znát specifika zákazníka a jeho dat a navrhnout pro ně řešení na míru. Pokud si nejste jisti, zda vaše zálohování splňuje všechny výše uvedené podmínky, nebo že máte správně nastaven plán záloh a disaster recovery plán, neváhejte se na nás obrátit. ANAFRA Vám ráda pomůže.