Servery dnes vytápí bývalý brownfield v centru města.

Dlouho nevyužívaný objekt v centru města žije novým životem. Z čističky průmyslových odpadních vod pro barevnu bývalé textilní továrny LOANA v Rožnově pod Radhoštěm je dnes moderní odborné pracoviště a spolehlivá základna moderních IT technologií. 

Rožnov pod Radhoštěm, 23. března 2023 – firma ANAFRA slavnostně otevřela první veřejné datacentrum v Rožnově pod Radhoštěm. Vyniká týmem více než 70 profesionálů v oblasti IT, kteří mají na starost bezpečí pro data stovek společností nejen z ČR, ale i Polska, Slovenska, Německa či zámoří. Akce se zúčastnili významní regionální politici, zástupci české akademické sféry či představitelé nadnárodních společností. 

Nová budova ANAFRA je výjimečná v mnoha směrech. Ve dvou podzemních podlažích je vysoce zabezpečené datové centrum. V pěti nadzemních podlažích se nachází moderní pracovní prostředí se zázemím pro výrobu serverů, kterých ANAFRA dodává zákazníkům z celého světa tisíce každým rokem. Veškeré ovládání světel, stínění, teploty či vzduchotechniky je plně automatizované a optimalizované, což přispívá nejen k ekologickému provozu, ale i ke komfortu uživatelů.

Oproti tradičním datacentrům, která nijak nevyužívají odpadní teplo z technologií, má ANAFRA redundantní chlazení zajišťující také nadčasový odběr odpadního tepla pro vytápění celé budovy. K tomuto dnes neodmyslitelně patří na střeše instalovaná fotovoltaická elektrárna. V datovém centru jsou instalovány technologie pro záložní napájení včetně motorgenerátoru, který při výpadku dvou nezávislých větví elektrické energie zabezpečí provoz až 1500 serverů. Konektivita datového centra je řešena několika fyzicky a geograficky nezávislými optickými trasami. Datový sál disponuje také systémem zhášení inertním plynem, který v případě zahoření požár uhasí bez poškození instalované serverové technologie. Konektivita datového centra je řešena několika fyzicky a geograficky nezávislými optickými trasami.

„Investice převyšující 100 milionů Kč v centru Rožnova pod Radhoštěm je výjimečná nejen svým rozsahem, ale také použitými moderními technologiemi. Chtěli jsme vybudovat příjemné pracovní prostředí pro naše zaměstnance, budova je kompletně vzduchotechnicky větraná. V nejvyšším patře se nachází denní místnost s terasou s výsadbou stromů, keřů a trvalek. Automatizace budovy, zelená terasa či využití odpadního tepla z datového centra pro vytápění budovy ilustruje způsob našeho přemýšlení nad smysluplným využíváním zdrojů, a to jak v našem objektu, tak při návrhu serverových řešení pro naše zákazníky.“ popisuje unikátní koncept Ing. Jan Franc, jednatel společnosti.

Původní čistička průmyslových odpadních vod prošla kompletní rekonstrukcí a přibyly i tři nadzemní patra se zelenou terasou a výhledem na přírodní krásy pohoří Beskyd. V duchu tradice a respektu k regionu Valašska jsou dokonce pojmenovány zasedací místnosti názvy okolních hor Lysá, Radhošť, či Soláň. Dominantou je největší zasedací místnost se společenským sálem v 5. NP, příhodně nazvaná Tanečnica

Ing. Franc také zdůraznil, že firma ANAFRA hodlá nadále prohlubovat stávající spolupráci s univerzitami a místními školami. Snad díky své firemní identitě „Přijímáme odpovědnost za vaše IT“ chce mít ANAFRA kromě poskytování kvalitního serverového hardware a služeb i značný společenský přesah. Proto již nyní pořádá akce a přednášky nejen pro své zákazníky, ale i pro širokou veřejnost v oblastech jako je ochrana citlivých dat, prevence proti napadení hackery, či jak se vyznat v pojmu cloud.

___________________________________

Ohlasy hostů jsou veskrze pozitivní a my si moc vážíme jejich vlídných slov, ale i dlouholeté spolupráce. Tato důvěra je ukazatelem toho, že všichni naši kolegové jsou specialisté ve svém oboru a každý z nich má v srdci zakořeněnu naši firemní identitu přijímat odpovědnost za IT zákazníků.