Společnost RIQ Investments a.s. nás oslovila z důvodu poptávky po cloudových službách. Holding RIQ Investments měl ve svém portfoliu firmy, které měly již zastaralý server. Vedení firmy se rozhodlo, že informační systémy všech těchto firem převedou do cloudu a budou tak sdružovat data firem na jednom místě.

Zákazníkovi jsme nabídli privátní cloud na naší infrastruktuře, která byla speciálně navržená pro   účetní a informační systémy. Zákazník oslovit při výběrovém řízení cloudového prostoru také jiné firmy, které poskytují cloudový prostor. Výběrové řízení jsem vyhráli nejen z důvodů ceny, ale především přístupem k zákazníkovi a zkušenostmi ze správy informačních systémů u jiných našich zákazníků. Zákazník tak věděl, že si u nás nepronajímá jen prostor, ale i pomoc při migraci, nastavení informačních systémů.

Zákazník má tak u nás privátní cloud, ve kterém mu běží samostatná VPS pro databáze, VPS pro terminálové připojení a VPS s MikroTikem. Jednotliví uživatelé mají na svých stanicích nainstalovaný openVPN klienta, prostřednictvím kterého se připojují šifrovaně na svůj terminálový účet.

Co jsme zákazníkovi ještě vyřešili:

  1. Správu dokumentů využívá zákazník produkt Nextcloud. Jedná se o správu dokumentů v cloudu s možností nastavení práv jednotlivým uživatelů a přístupem okudkoliv. 
  2. Převedli jsme k nám veškeré domény, DNS záznamy, webhostingy
  3. Převedli jsme k nám veškeré mailhostingy
  4. Pro firmu KARAT, družstvo jsem vytvořili eshop pro prodej zlata
  5. Pro firmu AMATI Kraslice, výrobní družstvo jsme zařídili a instalovali docházkový systém pro 80 zaměstnanců

Výhoda - zákazník má veškeré cloudové služby a data u jednoho poskytovatele. Zároveň se zákazník na nás může obrátit s jakýmkoliv IT problémem. Pro zákazníka nejsme tak jen poskytovatelem cloudových služeb a především partnerem v IT.