Společnost PROROK SPORT, s.r.o. se stala našim zákazníkem poté, co nebyla spokojena se současným dodavatelem IT. Společnost PROROK SPORT velmi rychle roste v oblasti prodeje sportovního zboží přes eshop. Tomu neodpovídal stav IT.

Při převzetí společnosti jsme provedli audit IT, vymezili slabá místa a navrhli řešení a další rozvoj. U zákazníka došlo ke kompletní změně infrastruktury do privátního cloudu (běžícího v naší infrastruktuře), a to z důvodů vyšší dostupnosti serveru, který je propojen s eshopem.

V současnosti poskytujeme následující služby:

  1. správa infrastruktury, koncových zařízení
  2. dodávka a příprava všech HW zařízení
  3. zajišťování komunikace mezi zákazníkem PROROK SPORT a dodavatelem informačního systému
  4. zajišťování centrální správy antivirové ochrany na všech koncových zařízení
  5. návrh dalšího rozvoje IT s ohledem na jejich činnost
  6. zajišťování dodávky a správu softwarových licencí
  7. správa emailových schránek
  8. pravidelné setkávání a diskuze nad řešení případných problémů a dalšího rozvoje

Výhoda – s výjimkou dodavatele informačního systému má zákazník na IT služby a dodávky všech HW zařízení pouze jednoho dodavatele. Zákazník tak při jakémkoliv problému nemusí řešit, komu bude volat. Zároveň my jako dodavatel vidíme jejich IT v širších souvislostech a můžeme tak lépe předpovídat jejich rozvoj.