Provoz každého soudobého projektu vyžaduje masivní podporu informačních technologií. U projektu s cílem vybudování výzkumných pracovišť to platí dvojnásob. Záměrem investora bylo vybudovat rozsáhlý polyfunkční komplex s užitnou plochou objektu přesahující 4000 m2, který bude svou koncepcí a nadčasovými technologiemi na evropské úrovni.

Naším zadáním od investora bylo vypracovat návrh technického řešení a vybudování serverovny přímo v objektu nové výstavby. Na základě provedené analýzy potřeb investora jsme navrhli odpovídající koncept tak, aby byla zabezpečen na nejvyšší možnou technologickou úroveň.

Projekt je dostupný v tuto dobu a zároveň nebyl přeskočen rozpočet projektu. Řešení zahrnovalo návrh umístění v objektu, technologické řešení dílčích dotčených profesí (stavba, napájení, chlazení, síťová infrastruktura, serverové technologie) s ohledem na vysokou dostupnost, bezpečnost a možnost dalšího rozšíření v budoucnu.

Výsledkem je moderní datový sál s minimální dostupností Tier III. Konektivita je zajištěna ze dvou fyzicky a geograficky nezávislých optických tras s propustností 40 Gbps a 10 Gbps. Napájení a chlazení datového centra je v redundativním režimu n+1, včetně několika stupňového zabezpečení a protipožární ochrany ekologickým plynem. Kvalitním a spolehlivým technickým řešením patří toto datové centrum mezi moderní zázemí v ČR i pro nejnáročnější projekty.

Parametry vybudovaného datového centra

 • Minimální dostupnost Tier III
 • Plocha 150 m2
 • Uzamykatelné 19“ rackové skříně 45U s možností postupného rozšiřování
 • Redundantní zálohové napájení (UPS, dieselagregát, vlastní transformace)
 • Dvě fyzicky a geograficky nezávislé optické trasy s propustností 40Gbps a 10Gbps
 • Napájení a chlazení datového centra v redundantním režimu n+1 s možností navýšení výkonu
 • Několika stupňové zabezpečení přístupu a protipožární ochrany ekologickým plynem

V souvislosti s dodávkou jsme poskytli také tyto služby:

 • Návrh technického řešení serverovny včetně v četně zpracování do projektové dokumentace pro provedení stavby
 • Výběr dodavatele konektivity v interním VŘ, účast na jednáních, prosazení zájmů a potřeb investora v četně zajištění následní implementace
 • Koordinace provedení stavby technický dozor nad dílčí částí výstavby související se serverovnou
 • Migrace stávající serverové technologie investora do nové serverovny.

Celková hodnota projektu: více než 10 mil. Kč bez DPH

Období realizace: 2012 - 2015