Audity IT


Předmětem auditu IT infrastruktury je především zjištění současného stavu IT ve Vaší společnosti a návrh opatření.

Rozsah auditu Vám na základě Vašich potřeb připravíme na míru. Zpravidla se jedná se o tyto odborně-technické činnosti:

  • zjištění základní topologie sítě
  • analýza serverové a síťové technologie
  • zjištění používaného SW a způsobu jeho licencování
  • vypracování „passportu“ pro každou počítačovou stanici (její HW/SW konfiguraci)
  • posouzení bezpečnostních rizik
  • provedení certifikovaného měření sítě

Při auditu zjišťujeme nejen tvrdé metriky, ale zároveň také měkké, které vycházejí ze zpětné vazby uživatelů. Analyzujeme také bezpečnost IT, ochranu uživatelských dat a nakládání s firemními daty.

Ze získaných informací je zpracována auditorská zpráva. Na základě těchto podkladů Vám připravíme návrh opatření, která jsou nezbytná pro zajištění dlouhodobé funkčnosti, spolehlivosti a bezpečnosti IT infrastruktury. Navržené řešení Vám pomůžeme realizovat a odstranit identifikovaná rizika.

Technologie v IT se velmi rychle mění a potřeba realizovat audit IT nemusí nastat pouze při akutním problému, ale je důležité v čase ověřovat, zda Vám současný stav zajistí funkční, udržitelné a bezstarostné IT.