Projekty EU


Název projektu: Digitalizace společnosti ANAFRA s.r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je digitalizace hlavních podnikových procesů s navýšením jejich kapacity a digitální transformace společnosti ANAFRA s.r.o.


Název projektu: Rozšíření kapacity serverů

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je podpora projektů konečných žadatelů naplňujících cíle SCLLD MAS Rožnovsko, z.s.

 


Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti ANAFRA s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013262

ANAFRA s.r.o. realizuje v letech 2020 až 2022 projekt v rámci Operačního programu Zaměstnanost, Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí zaměstnanců společnosti ANAFRA s.r.o.
V prezenční formě bude v rámci projektu úspěšně proškoleno min 15 účastníků, kteří překročí bagatelní podporu.
 


ANAFRA s.r.o. realizuje projekt Datové centrum společnosti ANAFRA s.r.o., jehož cílem je výstavba nového datového centra vzniklém v rekonstruovaném brownfieldu v Rožnově pod Radhoštěm. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.


ANAFRA s.r.o. realizuje projekt Rekonstrukce budovy společnosti ANAFRA s.r.o., jehož cílem je zajištění výrobních kapacit společnosti a která bude sloužit k výrobě PC a serverových zařízení.