Kubernetes


“Když už jeden Docker nestačí.”

S přibývajícími kontejnery začnou přibývat problémy s kapacitou serveru a také s jejich správou. Bude jistě potřeba více serverů s Dockerem, aby pokryly rostoucí potřeby.

Zde nastupují orchestrátory kontejnerů. Nejpopulárnějším a zřejmě nejvíce užitečným je Kubernetes. Díky Kubernetes je možné několik Docker serverů ovládat jako jeden velký Docker.

Mimo jiné poskytuje i tyto výhody:

  • Optimální rozložení zátěže mezi jednotlivé Docker servery
  • Rozložení zátěže mezi kontejnery (load balancing)
  • Automatické škálování – optimální využití zdrojů a neplýtvání mimo špičku
  • Vysoká dostupnost (HA) - při výpadku jednoho serveru není ovlivněn běh aplikací
  • Není zde nutnost výpadku služeb při škálování nebo aktualizacích

Celé řešení orchestrizace Docker serverů Vám poskytneme jako službu, včetně kompletního managementu. Věnujte se tomu, co Vás živí, zbytek nechte na nás.

 

Schéma – Kubernetes