Microservices


Jedná se o architekturu aplikací. Kontejnerizace je pro ně ideální. Tato architektura spočívá v rozdělení programu podle funkcionalit na dílčí nezávislé aplikace.

Tyto jednotlivé aplikace se dají provozovat samostatně jako tzv. mikroslužby, které spolu navzájem komunikují.

Problémy monolitických aplikací:

 • Úzce spolupracující vývojáři
 • Složitý a objemný kód, který se časem nabaluje jako sněhová koule
 • Složité zapracování a zaučení do vývoje
 • Nutnost použití jedné technologie a nemožnost velkých změn
 • Neefektivní škálování ven
 • Chyba v jedné části aplikace ovlivní celou nebo se projeví jinde
 

Stav s použitím microservices:

 • Nezávisle pracující vývojáři nebo týmy
 • Jednoduchost a přehlednost kódu
 • Lehké pochopení malého kódu
 • Dynamické dílčí změny a různorodost technologií napříč mikroslužbami
 • Škálování jen nutných částí aplikace
 • Chyby v jedné mikroslužbě nemůžou ovlivnit další části aplikace

Problémy však nastávají v přechodu na tuto novou architekturu, kdy rozdělení původní aplikace a návrh propojení jednotlivých mikroslužeb může být náročný, ale ANAFRA Vám s tím pomůže!

Schéma – monolitická aplikace

 

Schéma – architektura microservices